Türkçe

Ev Tipi Voltaj Regülatörü Nasıl Bağlanır?

Ev Tipi Voltaj Regülatörü Nasıl Bağlanır?

Ev tipi voltaj regülatörü bağlantısı yapılırken öncelikle regülatör hakkında detaylı bilgiye sahip olmakta fayda vardır. Ev şebeke sistemine bağlantısı yapılacak regülatörün etiket değerlerini önceden okumak gerekir. Evde kullanılacak elektrikli cihazların toplam kilo watt güçleri ile bağlantısı yapılacak regülatörün kilo watt değerinin uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Ev ortamında genel olarak bilinen voltaj değerleri 50 Hz frekans ve 220 volt ile 380 volt gerilim değerine sahiptir. Evde kullanılan elektrikli cihazlarda bu duruma uygun şekilde bir fazlı giriş olacak şekilde imal edilmektedir. Dolaysıyla ev şebekelerinde bir Faz, Nötr ve elektrik kaçaklarından kaynaklı tehlikeleri önlemek toprağa iletim sağlayan topraklama hattı bulunur. Montajı yapılacak regülatörlerde ise bu duruma uyum sağlayacak bir giriş ve iki çıkış olacak şekilde klemens bulunmalıdır. Ev tipi voltaj regülatörü giriş kısmına ev şebekesinin faz hattı bağlanır. Faz hattı priz ya da klemens vidalarına kontrol kalemi ile temas edildiğinde ışık yandığı görülen hattır. Diğer bir ifade ile artı (+) değerin taşındığı hattır. Regülatör giriş ucuna Faz hattı bağlanır. Çıkış ucuna ise ev şebekesinin Nötr yani eksi (-) hattı bağlanır. Kullanılacak regülatörde çift çıkış bulunuyorsa Nötr hattı her iki çıkışa da eklenerek bağlantı yapılır. Olası kazaların önüne geçmek için bağlantıların şebeke elektriği kesilerek yapılması önemlidir.

Regülatör Seçimi Nasıl Yapılır?

Regülatör seçimi yapılırken öncelikle bağlı olacağı şebekedeki cihazlar ve bunların güçleri tespit edilir. Ayrıca sisteme sonradan dahil olabilecek cihazların saptanması gerekir. Genel olarak bilinen voltaj değerleri 50 Hz frekans ve 220 volt ile 380 volt gerilim değerine sahiptir. Bu durum tüketicilerin eğilimine göre akşam ve gündüz saatlerinde farklılıklar gösterebilir. Kullanılan birçok elektrikli cihaz 50 Hz frekansta ve 220 volt değerinde çalışacak şekilde imal edilmektedir. Kullanılacak regülatörün bu değişimleri 220 volt değerine sabitlemesi gerekmektedir. Bunun için gerilim voltaj değerlerinin 160 volt ile 250 volt aralığında olması idealdir. Voltaj seviyesi dengeleme oranı ise saniyede 50 volt olmalıdır. Regülatör seçimi yapılmadan önce mutlaka şebeke üzerinde uzun testler yapılarak yüksek, çok yüksek ve alçak, çok alçak şeklinde voltaj değerleri tespit edilmelidir.

Regülatör kullanılacak şebeke sistemindeki tüm elektrikli cihazlar listelenerek güçleri hesaplanır. İlk çalışmalarında yüksek akım çeken bobinaj kullanılarak imal edilen motorlu ve transformatörlü cihazlar ayrıca hesaplanmalıdır. Bu tür cihazlar ilk çalışmalarında etiket güç oranından daha fazla güç kullanırlar. Öte yandan motorlu cihazların kullanıldığı şebeke yapının bir faz ya da üç faz olup olmadığına dikkat edilmedir. Doğru regülatör tercihi bu kontrole bağlıdır.

Tüm kontrollerden sonra regülatör test aşamasına geçildiğinde hesaplamalar dışında dengesiz akım görülmesi halinde 24 kilo watt değerinde regülatör kullanılmalıdır. Bu durum genellikle üç fazlı sistemlerde görülmektedir. O nedenle yüksek akım çeken bobinaj kullanılarak imal edilen motorlu sistemlerde bu hususa dikkat edilmelidir.

Regülatör Bağlantısı Nedir?

Regülatör bağlantısı, bir regülatörün dahil olacağı şebeke sistemine eklenmesini ifade eder. Bu işlemi yaparken şebeke voltajı kesilmelidir. Bağlantı şebeke yapısına uygun regülatör seçilerek yapılır. Bağlantılar sistemlerdeki soketlere faz ve nötr hatlarının eklenmesi ile montajlanır. Montajı yapılacak regülatörlerde ise bu duruma uyum sağlayacak bir giriş ve iki çıkış olacak şekilde klemens bulunmalıdır. Regülatör giriş kısmına ev şebekesinin faz hattı bağlanır. Faz hattı priz ya da klemens vidalarına kontrol kalemi ile temas edildiğinde ışık yandığı görülen hattır. Diğer bir ifade ile artı (+) değerin taşındığı hattır. Regülatör giriş ucuna Faz hattı bağlanır. Çıkış ucuna ise ev şebekesinin Nötr yani eksi (-) hattı bağlanır. Kullanılacak regülatörde çift çıkış bulunuyorsa Nötr hattı her iki çıkışa da eklenerek bağlantı yapılır.

Servo Regülatör Nasıl Çalışır?

Servo Regülatör, dalgalı şebeke gerilimi standart değerde sabit tutmak için kullanılır. Yapısında bobinaj sarılarak oluşturulmuş servo motorlar bulunmaktadır. Giriş voltaj değerinin yüksek ya da düşük olmasına göre anlık tepki vererek tersi yönde hareket ederek gerilimi ayarlar. Elektronik kontrol devresi şebeke elektriğini sürekli olarak ölçer. Ölçümlerden elde edilen değerler mikro işlemciler sayesinde servo motor sürücüsünü harekete geçirerek dengelemeye çalışır. Bu sayede şebekeden elde edilmek istenen voltaj değerinde de istenilen ayarlama yapılabilmektedir.

Voltaj Düşürücü Nasıl Çalışır?

Voltaj düşürücü regülatör üzerinde voltaj girişi ve voltaj çıkışı bulunan elektronik devlerdir. Devre girişleri pozitif (+) ve negatif (-) çıkışları da aynı şekilde pozitif (+) ve negatif (-) şekildedir. Devre üzerinde voltaj ayarlamaya yarayan port bulunur. Kimi voltaj düşürücü regülatörlerde devrenin çalıştığını gösteren led diyotlar bulunmaktadır. Giriş voltaj değerleri geniş tutularak çıkış değerinde daha etkin ve istenilen sonuç almak mümkündür. Voltaj düşürücü üzerinde akım koruması bulunur. Bu sayede şebeke üzerinde fazla akım çekme durumu olması halinde devre korumaya girer. Ayrıca devrede ısınma meydana gelmesi halinde aynı şekilde koruma özelliği aktif hale gelir. Voltaj düşürücü ile almak istenen voltaj değeri ayarlanır ve o değerde voltaj alınır. Ayarlanmış voltaj değerinin üstünde gerilim alınmaz. Voltaj değerini ayarlamak için voltaj düşürücü devre üzerinde bulunan port saat yönü tersinde tam tur döndürülür. Her döndürme esnasında çıkış voltaj değerinde düşme meydana gelir. Saat yönü ile doğru orantılı çevrilirse şebeke gerilimi üzerinde değer görülemeyecektir. Voltaj düşürücü regülatörler şebeke gerilimi üzerinde voltaj düşürmeye yarar.

Kombi Voltaj Regülatörü Nasıl Çalışır?

Kombi Voltaj Regülatörü diğer regülatörlerde olduğu gibi şebeke geriliminde meydana gelen düşmeleri ve yükselmeleri engellemek için kullanılır. Evlerimizde kullanılan kombiler ev şebekesine uyumlu olarak 50 Herz frekans ve 220 volt değerinde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Ancak evlerin trafo merkezine uzaklığı, kırsal kesimde olması ya da akşam ile gündüz elektrik tüketiminde meydana gelen değişiklikler 220 volt voltaj değerinde değişmelere sebep olmaktadır. Voltaj değerinde düşme ya da ani yükselişler evlerde kullanılan elektrikli tüm cihazlar gibi kombilere de zarar verebilir. Bu durumların önüne geçmek için Kombi Voltaj Regülatörleri kullanılmalıdır.

Kombi Voltaj Regülatörleri şebeke voltaj değerini 220 volt değerine sabitler. Meydana gelen voltaj düşmesinden veya yükselmesinin önüne geçerek kombiyi korur. Voltaj düzensizliğinin önüne geçerek kombinin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlar. Kombilerin ideal çalışma aralıkları 160 ile 250 volt arasındadır. Şebeke geriliminin 250 volt üzerine ya da ayarlanan başka bir değer üzerine çıkması halinde çıkış enerjini keser.

Sonuç olarak ev tipi regülatörü bağlanmasında ev şebekelerinde bir Faz, Nötr ve elektrik kaçaklarından kaynaklı tehlikeleri önlemek toprağa iletim sağlayan topraklama hattı bulunur. Montajı yapılacak regülatörlerde ise bu duruma uyum sağlayacak bir giriş ve iki çıkış olacak şekilde klemens bulunmalıdır. Regülatör giriş kısmına ev şebekesinin faz hattı bağlanır. Faz hattı priz ya da klemens vidalarına kontrol kalemi ile temas edildiğinde ışık yandığı görülen hattır. Diğer bir ifade ile artı (+) değerin taşındığı hattır. Regülatör giriş ucuna Faz hattı bağlanır. Çıkış ucuna ise ev şebekesinin Nötr yani eksi (-) hattı bağlanır. Kullanılacak regülatörde çift çıkış bulunuyorsa Nötr hattı her iki çıkışa da eklenerek bağlantı yapılır.

Regülatör seçimi yapılırken kullanılacak şebeke sistemindeki tüm elektrikli cihazlar listelenerek güçleri hesaplanır. İlk çalışmalarında yüksek akım çeken bobinaj kullanılarak imal edilen motorlu ve transformatörlü cihazlar ayrıca hesaplanmalıdır. Bu tür cihazlar ilk çalışmalarında etiket güç oranından daha fazla güç kullanırlar. Öte yandan motorlu cihazların kullanıldığı şebeke yapının bir faz ya da üç faz olup olmadığına dikkat edilmedir. Doğru regülatör tercihi bu kontrole bağlıdır.

Regülatör bağlantısı sistemlerdeki soketlere faz ve nötr hatlarının eklenmesi ile montajlanır. Montajı yapılacak regülatörlerde ise bu duruma uyum sağlayacak bir giriş ve iki çıkış olacak şekilde klemens bulunmalıdır. Regülatör giriş kısmına ev şebekesinin faz hattı bağlanır. Faz hattı priz ya da klemens vidalarına kontrol kalemi ile temas edildiğinde ışık yandığı görülen hattır. Diğer bir ifade ile artı (+) değerin taşındığı hattır. Regülatör giriş ucuna Faz hattı bağlanır. Çıkış ucuna ise ev şebekesinin Nötr yani eksi (-) hattı bağlanır. Kullanılacak regülatörde çift çıkış bulunuyorsa Nötr hattı her iki çıkışa da eklenerek bağlantı yapılır.

Servo Regülatör, dalgalı şebeke gerilimi standart değerde sabit tutmak için kullanılır. Yapısında bobinaj sarılarak oluşturulmuş servo motorlar bulunmaktadır. Giriş voltaj değerinin yüksek ya da düşük olmasına göre anlık tepki vererek tersi yönde hareket ederek gerilimi ayarlar. Elektronik kontrol devresi şebeke elektriğini sürekli olarak ölçer. Ölçümlerden elde edilen değerler mikro işlemciler sayesinde servo motor sürücüsünü harekete geçirerek dengelemeye çalışır.

Voltaj düşürücü regülatörler üzerinde voltaj girişi ve voltaj çıkışı bulunan elektronik devlerdir. Devre girişleri pozitif (+) ve negatif (-) çıkışları da aynı şekilde pozitif (+) ve negatif (-) şekildedir. Devre üzerinde voltaj ayarlamaya yarayan port bulunur. Kimi voltaj düşürücü regülatörlerde devrenin çalıştığını gösteren led diyotlar bulunmaktadır. Giriş voltaj değerleri geniş tutularak çıkış değerinde daha etkin ve istenilen sonuç almak mümkündür. Voltaj düşürücü üzerinde akım koruması bulunur. Bu sayede şebeke üzerinde fazla akım çekme durumu olması halinde devre korumaya girer. Ayrıca devrede ısınma meydana gelmesi halinde aynı şekilde koruma özelliği aktif hale gelir.

Kombi Voltaj Regülatörü şebeke voltaj değerini 220 volt değerine sabitler. Meydana gelen voltaj düşmesinden ya da yükselmesinin önüne geçerek kombiyi korur. Voltaj düzensizliğinin önüne geçerek kombinin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlar. Kombilerin ideal çalışma aralıkları 160 ile 250 volt arasındadır. Şebeke geriliminin 250 volt üzerine ya da ayarlanan başka bir değer üzerine çıkması halinde çıkış enerjini keser.